Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://tabcongnghe.vn.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Thu thập thông tin từ nhà quảng cáo/hợp tác

Chúng tôi có thể hợp tác với một số nhà quảng cáo hoặc hợp tác với một số bên thứ 3, những nhà quảng cáo và hợp tác có thể sẽ thu thập thông tin về hành vi của bạn phục vụ cho quảng cáo và nó tuân thủ theo chính sách nhà quảng cáo cũng như những trang hợp tác. Phần lớn dữ liệu sẽ được thu thập thông qua mã được nhúng trên website.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các dữ liệu có thể được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, trên trình duyệt… của chính bạn hoặc lưu trên sever của chúng tôi, những dữ liệu này là cần thiết để website hoạt động cũng như nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Thông tin bổ sung

Khi bạn truy cập https://tabcongnghe.vn cũng có nghĩa bạn đang đồng ý với các chính sách của chúng tôi. Nếu có câu hỏi xin hãy gửi cho chúng tôi qua mục liên hệ.

*Trang này có thể thay đổi trong quá trình vận hành và phát triển